โซมาลีโสเภณีแห่งเยเมน  • 2019-05-22
  • แหล่ง:เว็บไซต์ทางการของเกม Slotxo899

<p> โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนในเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 หญิงชาวโซมาเลียจำนวนมากที่มาหาเยเมนทำงานเป็นโสเภณีในความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำ การหาเลี้ยงชีพตามองค์กรพัฒนาเอกชน REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในละแวกอัลบาซาเทนของเมืองท่าอาเดนทางตอนใต้ของเยเมน 7 กุมภาพันธ์ 2010 หญิงชาวโซมาเลียหลายคนที่มาหาเยเมนทำงานเป็นโสเภณีในความพยายามอย่างยิ่งที่จะ .. มากขึ้น

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนในเมืองท่าอาเด็นทางใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 หญิงชาวโซมาเลียหลายคนที่มาหาเยเมนทำงานเป็นโสเภณีด้วยความพยายามอย่างสิ้นหวัง ตามที่องค์กรพัฒนาเอกชน REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
1/12
<p> โสเภณีโซมาลียืนอยู่ข้างนอกห้องในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาลียืนอยู่ข้างนอกห้องในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนทางตอนใต้ของเยเมนท่าเรือเมืองเอเดน 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาลียืนอยู่ข้างนอกห้องในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนทางตอนใต้ของเยเมนท่าเรือเมืองเอเดน 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
2/12
<p> โสเภณีโซมาเลียนั่งอยู่ในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนในเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 ผู้อ่าน / Khaled Abdullah </U>

โสเภณีโซมาลีนั่งในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนทางตอนใต้ของเยเมนเมืองท่าอาเดน 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาลีนั่งในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนทางตอนใต้ของเยเมนเมืองท่าอาเดน 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
3/12
<p> โสเภณีชาวโซมาเลียสูบบุหรี่ในบ้านสลัมในละแวกอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีชาวโซมาเลียสูบบุหรี่ในบ้านสลัมในเขต Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ทางตอนใต้ของเมือง Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีชาวโซมาเลียสูบบุหรี่ในบ้านสลัมในเขต Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ทางตอนใต้ของเมือง Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
4/12
<p> โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนในเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
5/12
<p> โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 เยเมนเป็นเจ้าภาพผู้ลี้ภัยที่ลงทะเบียน 171,000 คนส่วนใหญ่เป็นโซมาลิสตามตัวเลขของ UNHCR ในเดือนธันวาคม ก่อน โซมาลิสที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจำนวนมากคาดว่าจะเดินทางไปที่นั่นส่วนใหญ่หวังว่าจะย้ายไปยังประเทศอ่าวที่ร่ำรวยยิ่งขึ้น หน่วยงานผู้ลี้ภัยในสหราชอาณาจักร UNHCR ช่วยโซมาลิสเมื่อเดินทางมาถึง แต่หลายคนในบาซาเทนกล่าวว่าพวกเขาดิ้นรนเพื่อให้การประชุมสิ้นสุดลง REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในเขต Al-Basateen ของเมืองท่า Yemeni ทางตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 เยเมนเป็นเจ้าภาพผู้ลี้ภัยที่ลงทะเบียน 171,000 คนส่วนใหญ่เป็น Somalis ตามตัวเลข UNHCR ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจาก 140,300 a ...

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่า Yemeni ทางตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 เยเมนเป็นเจ้าภาพผู้ลี้ภัยที่ลงทะเบียน 171,000 คนส่วนใหญ่เป็น Somalis ตามตัวเลขของ UNHCR ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจาก 140,300 ในปีก่อน โซมาลิสที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจำนวนมากคาดว่าจะเดินทางไปที่นั่นส่วนใหญ่หวังว่าจะย้ายไปยังประเทศอ่าวที่ร่ำรวยยิ่งขึ้น หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ช่วยโซมาลิสเมื่อเดินทางมาถึง แต่หลายคนในบาซาเทนกล่าวว่าพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อให้การประชุมสิ้นสุดลง REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
6/12
<p> โสเภณีชาวโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
7/12
<p> โสเภณีชาวโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในสลัมในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
8/12
<p> โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนในเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
9/12
<p> โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนในเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
10/12
<p> โสเภณีโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในบ้านในย่านอัลบาซาเทนของเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในบ้านในย่านอัลบาซาเทนของเมืองท่าอาเด็นทางใต้ของเยเมนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาเลียมองดูขณะที่เธอนั่งอยู่ในบ้านในย่านอัลบาซาเทนของเมืองท่าอาเด็นทางใต้ของเยเมนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
11/12
<p> โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่านอัลบาซาเทนในเมืองอาเดนทางตอนใต้ของเยเมนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah </p>

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

โสเภณีโซมาลีรวมตัวกันในบ้านสลัมในย่าน Al-Basateen ของเมืองท่าเรือ Yemeni ตอนใต้ของ Aden 7 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
12/12
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความล่าสุด
    • บทความแบบสุ่ม